IMG_4399IMG_4387

Vad är det som gör att en dag sticker ut lite extra bland alla de andra dagarna? Det som gör att just den där dagen skrivs in bland sidorna av goda minnen. För mig är det tre beståndsdelar som gör att en dag blir till lyx: Tid, närvaro och miljö. Det fina är att vardagslyxen inte behöver kosta något i pengar, utan främst handlar om vår egen uppmärksamhet.

TID: Att låta timmarna få flyta på, utan att det känns som det jag gör är på bekostnad av något annat (ett av alla de där ”borde”), eller ”sen måste/skall jag…” Visst är det en skön känsla när det är vi som håller i tiden och inte den i oss?

NÄRVARO: Befriad från distraherande tankar och med ett rent klart här och nu. Det är behagligt att ha närvarande människor omkring sig. Personer som ser och lyssnar på riktigt, där mobilen inte blir till ett ogenomträngligt filter. En sådan person vill vi väl vara? Närvaro är också lika med att kunna vila i sin egen ensamhet och att vara fullt uppmärksam på det vi gör just nu, oavsett vad det är.

MILJÖN eller platsen fantastiskt viktig för mig. Valet av plats kommer att ha avgörande betydelse för både tiden och närvaron. Vi vill inte tillbringa tid i en miljö som skapar stress och som tar närvaron ifrån oss, utan som gör tankarna klara och avslappnat koncentrerade.

Genom att hitta små oaser i vardagen (även om det bara handlar om minuter) där vi inte gör någonting, förutom det vi själva väljer, kommer boken av bra minnen att fyllas med sidor.

Vad är vardagslyx för dig? Vad ser du dig själv göra?

Michael Larsen – livscoach