separation.se

Kaféet som jag ofta sitter och skriver på ger mig många uppslag. Mänskligt beteende presenterar sig ständigt: kroppsspråk, attityder, tonlägen och sätt att tilltala andra. För varje dag som går inser jag alltmer hur sammanflätade vi är. Vi är utsändare av energi, liksom magneter. Små vardagsgester skapar verkligheter för oss själva och andra. Emotionella motorvägar som ständigt korsar varandra och drar till sig konsekvenser.

Nu tillhör jag inte dem som tycker att ”allt har en mening och att vi skapar hela vår verklighet:” Det är för mig i–landslyxfilosofi. Fråga den lilla flickan i Syrien som fått hela sin familj lemlästad om allt har en mening.

Det jag tänker på är det som ligger innanför vår inflytandecirkel – det vi själva kan påverka genom vårt sätt att vara. Om vi t.ex. går runt med inställningen att människor i grunden är falska, själviska, manipulativa m.m. kommer vi att möta världen med misstänksamhet. Menar inte att vi skall vara förskönande och naiva, men inte heller automatiskt icke ifrågasättande av den egna världsbilden. Om du tror att förändring och utveckling är möjlig, är den det.

En kvinna kommer in för att beställa en take away kaffe samtidigt som hon pratar i tel. Det är inget diskret samtal, utan ett som tar över hela stället och energin förändras. Attityden mot den unga kvinnan i kassan är nedlåtande. Stress tar plats. En minut senare rusar hon ut i höstmorgonen. Lugnet lägger sig. Dömer inte henne eftersom jag inte har en aning om hur hennes liv ser ut, men konstaterar att vi alla tar med oss någonting.

Michael Larsen – relationscoach och mental tränare